Behandlingscenter Tjele Søgården er en del af hjertestarter.dk - hjertestarternetværket

Følg os her:

 

  Få vores nyheder på mail
     
  Få nyheder fra centrene, info mm. på Facebook
     
  Følg vores dagligdag med mere på vores blog
     

Adfærdsafhængighed et voksende problem

 

Adfærdsafhængighed omfatter blandt andet ludomani, købemani, sexafhængighed, spiseforstyrrelser (grafik:Karina Lee Jørgensen)

 

Adfærdsafhængighed er det udtryk, der bruges, når et menneske er afhængigt ikke af alkohol eller stoffer, men af en bestemt adfærd. Der er mange forskellige typer adfærdsafhængighed - ludomani, købemani, madafhængighed, sexafhængighed, afhængighed af at motionere og mange, mange andre.

 

Adfærdsafhængighed - den addiktive personlighed

Den amerikanske specialist inden for afhængighed og forfatter til bogen Den addiktive personlighed, Craig Nakken, siger om afhængigheder:

 

Det er vigtigt for os at forstå, hvad alle afhængigheder og alle afhængigheders proces har tilfælles: den ukontrollerbare og frugtesløse søgen efter fornemmelsen af at være hel, lykkelig og fredfyldt gennem en ting eller en oplevelse.

 

Det betyder, at ludomanen opnår en ønsket stemningsændring ved at spille, en købeafhængig oplever det ved at handle uhæmmet og en madafhængig ved enten at sulte sig eller spise løs. Når adfærdsafhængigheden udvikler sig vil det være den vej, den afhængige går hver gang, mønstret bliver mere og mere stift, og afhængigheden får mere og mere fat.

 

Behandling af adfærdsafhængighed

Fra Anonyme Alkoholikere (AA) blev grundlagt i 1935 over de første regulære behandlingscentre, der baserede behandlingen af alkoholikere på AAs 12-trins program til i dag, hvor denne behandlingsform er udbredt i hele verden, har man erfaret, at de principper, der anvendes til behandling af alkoholikere, også kan anvendes i forhold til mennesker, der er adfærdsafhængige.

 

- Og hvorfor? Fordi det er den samme lidelse, der behandles.

 

Behandlingen af adfærdsafhængighed starter med den afhængiges erkendelse af afhængigheden: at man er magtesløs i forhold til adfærden og ikke kan kontrollere den. Det er adfærden, der styrer personen og ikke omvendt. Det er, hvad man kalder et kontroltab. Det udvikler sig med tiden til kontroltab over ens eget liv, hvor ens egen viljestyrke kommer til kort. Personligheden ændrer sig og samtidig hermed ens relationer.

 

I behandlingen arbejdes der med fortiden og de skader, afhængigheden har påført en selv og andre og forsøge at få det gjort godt igen. En smertefuld og nødvendig proces inden der kan ses fremad, og man kan blive i stand til at forholde sig til nutiden og fremtiden.

 

Et behandlingsforløb for adfærdsafhængighed giver den afhængige de fornødne redskaber til at leve et godt liv uden at falde tilbage i afhængigheden.

 

Behandling af adfærdsafhængighed vil ofte finde sted som ambulant behandling, hvor den, der er i behandling i et vist omfang kan fortsætte i sin vante hverdag.