Behandlingscenter Tjele Søgården er en del af hjertestarter.dk - hjertestarternetværket

Følg os her:

 

  Få vores nyheder på mail
     
  Få nyheder fra centrene, info mm. på Facebook
     
  Følg vores dagligdag med mere på vores blog
     

Ambulant behandling af misbrug

 

Ambulant behandling af misbrug, hvis misbruget vurderes endnu ikke at være fuldt udviklet (grafik:Karina Lee Jørgensen)

 

Ambulant behandling af misbrug er også en del af Behandlingscenter Tjeles vifte.

 

Det er vigtigt med en grundig visitationssamtale for at vurdere, om en person kan få glæde af ambulant behandling, eller om døgnbehandling er den eneste rigtige løsning


Personer, der har følgende karakteristika, er egnede til ambulant behandling:

 

  • Personen er i en tidlig fase af afhængighed

  • Personen er ikke yderligere belastet af andre personlighedsproblemer

  • Personen har ikke for mange forstyrrende elementer i sin hverdag

  • Personen er motiveret for behandling

 

Desuden skal man være stabil og erkende og acceptere sin afhængighed og have et ønske om at opnå ædruelighed, cleantime, der er bæredygtig fremover. 
 

Ambulant behandling af misbrug - fordele og ulemper.

Ambulant behandling af misbrug har den fordel, at misbrugeren ikke bliver rykket ud af sit vante miljø. Den, der er i behandling kan umiddelbart  foretage nødvendige forandringer i sin hverdag og få den fornødne støtte og feedback i behandlingen. Endvidere kan klienten i nogen grad passe sit arbejde og er ikke væk fra familien. Den ambulante behandling giver således plads til helt konkret at øve sig i mestringsstrategier i forhold til risikosituationer.

 

Ulemperne ved ambulant behandling af misbrug er, at det er svært at opnå den høje grad af koncentration og fordybelse, som er en stor del af døgnbehandling. I den ambulante behandling vil der til stadighed komme en del støj ind, der kan virke forstyrrende for behandlingen.

 

Ambulant behandling af misbrug - et tilbud til familien

For at opnå et gunstigt behandlingsresultat er det af afgørende betydning at inddrage familien i forløbet. Familien bliver hårdt ramt, når der er afhængighed i familien og har også brug for hjælp.
 
Familietilbuddet til pårørende til afhængige i ambulant behandling er et informationsmøde, hvor en erfaren familieterapeut fortæller om afhængighed, hvordan familien påvirkes af afhængighed, behandling og om tiden efter behandlingen. Dette tilbud er åbent for alle med tilknytning til en afhængig.
 
Tre voksne pårørende tilbydes herefter deltagelse i et forløb, der strækker sig over fem uger med en ugentlig mødeaften, hvor der gås mere i dybden med de pårørendes problematikker, og hvordan de er blevet ramt af misbruget.

Behandlingscenter Tjele har endvidere tilbud for børn og teenagere, som  tilbydes deltagelse i henholdsvis børne- eller teenagegrupper.
 

Ambulant behandling af misbrug, vi inddrager arbejdspladsen

Vi lægger vægt på at have et professionelt samarbejde med de virksomheder, der henviser medarbejdere til ambulant behandling af misbrug.

 

I dette samarbejde indgår:

 

  • Arbejdspladsen informeres om, at behandlingen er påbegyndt og hvem, der er medarbejderens rådgiver og kontaktperson

  • Arbejdspladsen kan til enhver tid kontakte den personlige rådgiver for spørgsmål

  • Arbejdspladsen inviteres til en udskrivningssamtale, hvor forløbet drøftes, der træffes aftaler om tilbagevenden til arbejdspladsen, og hvor konsekvenserne ved et eventuelt tilbagefald bliver gjort tydelige