Behandlingscenter Tjele Langsødal er en del af hjertestarter.dk - hjertestarternetværket

Følg os her:

 

  Få vores nyheder på mail
     
  Få nyheder fra centrene, info mm. på Facebook
     
  Følg vores dagligdag med mere på vores blog
     

Behandlingscenter Tjele

 

Behandlingscenter Tjele Danmarks ældste og mest erfarne behandlingscenter

 

Behandlingscenter Tjele har mange års erfaring med behandling af alkoholmisbrug og medicinmisbrug. Som landets ældste center har vi siden 1990 behandlet mere end 10.000 afhængige. Fra Tjeles start har et professionelt tilbud om familiebehandling også været en betydningsfuld del af paletten.

 

Faglighed, menneskelighed og rummelighed har altid været blandt værdierne.

 

Behandlingscenter Tjele er landsdækkende med afdelinger i hele landet. Behandlingstilbuddet dækker:

 

 • Udredning og omsorg

 • Afrusning

 • Primærbehandling

 • Efterbehandling

 • Udslusningsbehandling

 • Familiebehandling til både voksne, børn og unge

 • Ambulant behandling

 • Tilbagefaldsbehandling

 • Virksomhedsrettede tiltag - Dare to Care

 • Alkoholrådgivning

 • Forskellige kursusaktiviteter og andre projekter

 

Behandlingscenter Tjele - kvalitet og udvikling i alkoholbehandlingen

Behandlingscenter Tjele har sit faste ståsted som et behandlingscenter, der behandler hele mennesker med respekt og værdighed.

 

Som center har vi altid været åbne over for nye tanker og udvikling, såfremt det kunne optimere vores behandling. Vi indgår i brede samarbejdsforhold med henblik på hele tiden at udvikle vores koncept og sørge for at holde en høj kvalitetsmæssig standard i vores arbejde.

 

Behandlingscenter Tjele har gennem flere år haft et samarbejde med en række af landets kommuner - et samarbejde, hvor flere og flere kommuner er blevet inddraget over årene.

 

Behandlingscenter Tjele har også samarbejdsrelationer og aftaler med mange virksomheder, små som store over hele landet.

 

Endelig er der aftaler med alle forsikringsselskaber om behandling af afhængige med en sundhedsforsikring, hvor Behandlingscenter Tjele lever op til de høje krav, der er til den behandlingsmæssige standard, som forsikringsselskaberne forlanger.

 

Behandlingscenter Tjele er godkendt af Sundhedsstyrelsen, der lovpligtigt fører tilsyn med private behandlingssteder.

 

Behandlingscenter Tjele - en høj faglig standard

På Behandlingscenter Tjele vil du kun møde ansatte, de er fagligt kvalificeret til at løfte opgaven. Vist er det ildsjæle, der arbejder på centrene, men fagligheden er i top, og den holdes til stadighed ved lige gennem kurser samt efter-og videreuddannelse.

 

På alle centre er fastansatte læger, psykiater,sygeplejersker og sygevagter. Til at varetage rådgivningsopgaver har vi faste psykologer, psykoterapeuter og certificerede alkoholrådgivere. Desuden er der administrativt personale, køkkenpersonale, rengøringspersonale og pedeller.