Behandlingscenter Tjele Søgården er en del af hjertestarter.dk - hjertestarternetværket

Følg os her:

 

  Få vores nyheder på mail
     
  Få nyheder fra centrene, info mm. på Facebook
     
  Følg vores dagligdag med mere på vores blog
     

Døgnbehandling af misbrug

 

Døgnbehandling af misbrug giver tid og plads til ro og eftertanke (grafik:Karina Lee Jørgensen)

 

Behandlingscenter Tjele tilbyder først og fremmest døgnbehandling af misbrug, når det drejer sig om kemisk afhængighed (alkohol, medicin, hash og andre stoffer).

 

Fordelene ved døgnbehandling er, at personen får et langt mere intensivt behandlingsforløb og samtidig bliver fri af den stressfaktor, de vante omgivelser påfører den afhængige. Desuden giver døgnbehandling større identifikation med øvrige patienter, end tilfældet vil være i en ambulant behandling.

 

Hverdagen er rolig og forudsigelig, hvilket giver det fornødne rum for koncentration om behandlingen og den nødvendige fordybelse.

 

Døgnbehandling af misbrug - tilbud til familien

For at opnå et gunstigt behandlingsresultat er det af afgørende betydning at inddrage familien i forløbet. Familien bliver hårdt ramt, når der er afhængighed i familien og har også brug for hjælp.

 

Familietilbuddet til pårørende til misbrugere i døgnbehandling er et infomationsmøde, hvor en erfaren familieterapeut fortæller om afhængighed, hvordan familien påvirkes af afhængighed,  behandling og om tiden efter behandlingen. Dette tilbud er åbent for alle med tilknytning til en afhængig.

 

Tre voksne pårørende tilbydes herefter deltagelse i et forløb over fem uger én mødeaften om ugen, hvor der gås mere i dybden med de pårørendes problematik.

 

Dette forløb er kun for de pårørende. Vi opfordrer meget familien til at tage imod tilbuddet, der er vigtigt både for de pårørendes egen skyld, men også for det samlede behandlingsresultat.

 

Behandlingscenter Tjele har endvidere tilbud for børn og teenagere, som tilbydes deltagelse i henholdsvis børne- eller teenagergrupper.

 

Døgnbehandling af misbrug - samarbejdet med virksomheden

Behandlingscenter Tjele lægger vægt på en god service over for virksomheder, der vælger døgnbehandling af misbrug på et af vores centre.

 
Der kan være samtaler undervejs i forløbet med nærmeste leder eller HR-partner/medarbejder og behandlingscentret tilbyder altid en udskrivningssamtale i patientens sidste uge med henblik på tilbagevenden til jobbet. Samtalen skal endvidere give både den afhængige og nærmeste leder værktøjer til det videre forløb i virksomheden.