Behandlingscenter Tjele Søgården er en del af hjertestarter.dk - hjertestarternetværket

Følg os her:

 

  Få vores nyheder på mail
     
  Få nyheder fra centrene, info mm. på Facebook
     
  Følg vores dagligdag med mere på vores blog
     

Dare to Care - et tilbud til virksomheder og kommuner

 

Dare to Care - et tilbud om virksomheder, der ønsker at tage socialt ansvar med deres misbrugspolitik (Grafik: Karina Lee Jørgensen)

 

Dare to Care - at turde hjælpe - er et koncept, der kan anvendes i forhold til flere områder på en arbejdsplads. I Behandlingscenter Tjeles regi handler Dare to Care i særlig grad om, hvordan virksomheder - private som offentlige - forholder sig til og håndterer misbrugsproblematikker på arbejdspladsen.
 

Dare to Care - alkoholmisbrug det store tabu

 

Alkohol er det største tabu og det største problem, for stort set alle former for misbrug begynder med alkohol.

 

Dare to Care - handler om at turde finde modet til at tale med sin medarbejder eller kollega, der har  et misbrug, at turde drage den omsorg, det er, at være en del af det nødvendige overgreb.

 

Ofte er det meget sent, man taler om misbrug/afhængighed – specielt når det drejer sig om alkohol. Det koster i levetid og livskvalitet, det skader arbejdsmiljøet, trivslen og produktiviteten på arbejdspladsen, og det koster samfundet milliarder i symptombehandling, tabt arbejdsfortjeneste og offentlige ydelser.

 

Berøringsangsten over for at tale om alkohols skadevirkninger er stor. Det er nødvendigt  at få taget et åbent opgør med tabuet omkring misbrug af alkohol, så det bliver legitimt at tale om det og at handle i forhold til det. Så det bliver legitimt og helt naturligt at Dare to Care.

 

Dare to Care - virksomhederne spørger, hvordan spotter vi dem - stofferne?

Vi har set en tydelig tendens gennem de senere år til, at klienter bliver yngre og yngre, og at flere også har en stofafhængighed, som typisk kan være kokain, amfetamin eller hash.


Tendensen er også, at flere og flere benytter præstationsfremmende midler. Midler som amfetamin og kokain bruges i alle samfundslag, hvor der er brug for at præstere meget indenfor en bestemt tid.


Fælles for vores klienter med stofproblematikker er, at det næsten altid er startet med alkohol, og at risikovilligheden til at prøve stofferne netop er blevet øget i forbindelse med indtagelse af alkohol.


Mange virksomheder har i dag en alkoholpolitik, som indebærer, at der ikke må drikkes på arbejdspladsen.  De fleste kender også noget til symptomer på alkoholmisbrug. Symptomerne er ofte sværere at spotte, når vi taler om stoffer. Derfor er der i dag meget fokus på, hvordan man observerer medarbejdere med stofproblemer.
 

Virksomhedsledere og HR-medarbejdere efterspørger således i høj grad værktøjer til at spotte stofmisbruget.

 

Dare to Care er et professionelt koncept til virksomhederne

Når det drejer sig om alkohol, taler tallene deres eget tydelige sprog:

 

  • I 2009 drak hver dansker over 14 år i gennemsnit 11,1 liter ren alkohol

  • 860.000 drikker over Sundhedsstyrelsens genstandsgrænser

  • 585.000 har et skadeligt forbrug

  • 140.000 er afhængige af alkohol

  • 122.000 børn vokser op i en familie med alkoholproblemer

 

Hvad angår medicinafhængighed, har man ikke i Danmark klare tal for hvor mange mennesker, det drejer sig om. I Tyskland har man undersøgt det, og konklusionen er, at antallet af medicinafhængige dér har overhalet antallet af antallet af alkoholafhængige. Der er ingen grund til at tro, at det forholder sig meget anderledes i Danmark.

 

Det betyder, at der næppe findes nogen virksomhed, der ikke har været eller vil blive berørt af misbrugs/afhængighedsproblematikken. Dare to Care konceptet giver en række gode, overskuelige og brugbare redskaber til håndtering af afhængighedsproblemer på virksomheden.