Faresignaler for hashmisbrug

Faresignaler for hashmisbrug af mere vedvarende karakter er forholdsvis tydelige. Det farlige ved hash er, at vi tror, det er ufarligt. Uanset at det af og til debatteres i medierne at gøre hash'en fri, skal man være klar over, at hash er et afhængighedsskabende stof med mange bivirkninger og konsekvenser.

 

Faresignaler for hashmisbrug - opmærksomhedspunkter

 

 • Møder sent

 • Bevæger sig sløvt

 • Taler snøvlende

 • Røde øjne

 • Store pupiller

 • Faldende produktivitet

 • Bliver ikke færdig med opgaver/uddannelse

 • Isolerer sig

 • Irritation

 • Rastløshed ved stoftrang

 • Kreativiteten falder ved dagligt forbrug

 

Hash er det mest udbredte af de euforiserende stoffer. Det bruges især blandt unge, således har 36 procent blandt de 16-20 årige prøvet hash. Derfor vær i særlig grad opmærksom på faresignaler for misbrug af hash hos de unge. Hashmisbrug kan være ødelæggende og invaliderende for deres fremtid.

 

Hash tilhører den gruppe stoffer, man kalder "downers" - et sløvende rusmiddel. Brugen af hash nedsætter både intellektuelle og psykomotoriske funktioner under rusen. Aggression og vold forekommer sjældent under en hashrus.

 

Afhængighed af hash eller hashmisbrug er med i WHO, Verdenssundhedsorganisationens fortegnelse over sygdomme, ICD10.