Behandlingscenter Tjele Søgården er en del af hjertestarter.dk - hjertestarternetværket

Følg os her:

 

  Få vores nyheder på mail
     
  Få nyheder fra centrene, info mm. på Facebook
     
  Følg vores dagligdag med mere på vores blog
     

Intervention over for misbrugsproblemer

 

Intervention over for misbrugsproblemer - det nødvendige overgreb for at hjælpe en misbruger til at indse sin situation og tage imod et tilbud om hjælp

 

Intervention over for misbrugsproblemer opfattes ofte som meget grænseoverskridende, ja faktisk som et overgreb. Men faktum er, at kun ca. 15 procent af alle alkoholikere selv søger hjælp, derfor er interventioner nødvendige. Intervention over for misbrugsproblemer er også en del af Dare to Care konceptet, og her er vi ovre i en form for hjælp, der for de fleste virkelig kræver mod.

 

En intervention over for misbrugsproblemer er en velplanlagt, struktureret og gennemprøvet indsats af en gruppe mennesker, der er tæt på den afhængige.


Det er interventionens formål at afbryde de destruktive, skadelige og progressive følger af afhængighed ved at stille den afhængige ansigt til ansigt med afhængigheden og de konsekvenser, den har haft og vil få, hvis ikke sygdommen bremses.

 

Det er målet at trænge bagom den afhængiges forsvarsværker og få ham eller hende til at se virkeligheden i øjnene længe nok til at acceptere at gøre noget ved situationen.
Det er desuden af betydning at præsentere den afhængige for alternativer til udvikling af en ny og mere sund måde at klare sine problemer på.

 

Intervention over for misbrugsproblemer - hvordan er proceduren?

Hvis virksomheden har medarbejdere, der har gennemgået et Dare to Care kursus, er man klædt på til at klare en intervention over for misbrugsproblemer internt. Mange vælger dog at inddrage professionel hjælp til hele eller dele af forløbet. Det er ofte en god idé at have allieret sig med en professionel, der står udenfor.

 

Allerførst er det vigtigt at der er indsamlet en række klare og utvetydige data, der underbygger mistanken om et misbrug. Forberedelse uden misbrugerens viden er af afgørende betydning for en intervention.

 

Hav en aftale med et behandlingssted, så der er en plads klar, hvis den afhængige siger ja.

 

Det skal laves aftaler om, hvornår interventionen skal finde sted og klarlægges hvem, der gør hvad.

 

Ved selve interventionen præsenteres misbrugeren for de indsamlede data, for det tilbud, virksomheden har og for de konsekvenser, det vil have, hvis tilbuddet afvises. Lyt til misbrugeren, men lad ikke vedkommende få lov at løbe om hjørner eller indgå i forhandlinger.

 

Intervention over for misbrugsproblemer bør foregå i en respektfuld atmosfære, hvor de personer, der intervenerer, er klare og præcise, men samtidig giver udtryk for deres bekymring og omsorg over for misbrugeren. At bevare roen i en sådan situation kan være svært, men det er af stor betydning ikke at lade sig rive med af sine følelser.

 

Intervention over for misbrugsproblemer - efter interventionen.

Når interventionen over for misbrugsproblemer forhåbentlig er endt med, at misbrugeren har sagt ja til at gå i behandling, skal man ikke tøve for længe. Optimalt set, bør et behandlingsforløb starte umiddelbart i forlængelse af interventionen. Hvis ikke det kan lade sig gøre, skal der være en klokkeklar aftale inden for en meget kort tidshorisont for, hvornår det bliver.