Misbrug af alkohol eller stoffer - Kemisk afhængighed

 

Misbrug af alkohol eller stoffer - kemisk afhængighed


Misbrug af alkohol eller stoffer som medicin, hash, kokain, heroin med videre kaldes ofte samlet for kemisk afhængighed. Man kan også have en afhængighed/misbrug, hvor man blander flere ting. Det kan være forskellige stoffer, men det kan også være alkohol eller stoffer sammen med en adfærdsafhængighed som spil eller indkøb.

 

Efterhånden som misbruget af alkohol eller stoffer eskalerer, påvirkes misbrugerens fysiske tilstand i negativ retning. Kemisk afhængighed er den bagvedliggende årsag ved mange forskellige sygdomme.

 

Misbrug af alkohol eller stoffer og behandling

En af de mest effektive behandlingsformer i forhold til misbrug har vist sig at være 12-trins behandling, måske bedre kendt som Minnesotamodellen. Behandlingsformen har sit afsæt i Anonyme Alkoholikeres 12-trins program og startede i USA i staten Minnesota i slutningen af 1940'erne.

 

Minnesotabehandling kom til Danmark i midten af 1980'erne og har efterhånden vundet både respekt og anerkendelse i vide kredse i høj grad grundet gode resultater i forhold til misbrug af alkohol eller stoffer.

 

12-trins behandling er ikke en "curing model" forstået på den måde, at en misbruger bliver rask. Sygdommen er kronisk, og det er nødvendigt med en række redskaber for at kunne håndtere den. Målet med behandlingen er livslang afholdenhed fra stemningsændrende stoffer.

Man taler ofte om modellen som en "caring model", hvor det enkelte menneske bliver mødt dér, hvor det er er med respekt og tolerance.

 

Der er specielle krav til de enkelte grupper i det tværfaglige team, der udgør personalet i behandlingen. Særligt rådgivergruppen er interessant i denne sammenhæng. Alle rådgivere har tidligere haft et misbrug af alkohol eller stoffer, men har været ude af det i minimum tre år, samtidig har de en grundig terapeutisk uddannelse og pligt til stadig efteruddannelse.

 

Netop det faktum at rådgiverne er tidligere misbrugere er en af styrkerne ved denne behandlingsform, det skaber identifikation mellem behandler og patient og er et vigtigt omdrejningspunkt for at turde bryde benægtelsen.

 

12-trins programmet er rammen omkring behandlingen af misbrug af alkohol eller stoffer, og inden for denne ramme anvendes forskellige anerkendte terapeutiske teknikker.

 

Vi kan altid kontaktes på vores hovednummer 70 20 40 80.