Behandlingscenter Tjele Søgården er en del af hjertestarter.dk - hjertestarternetværket

Følg os her:

 

  Få vores nyheder på mail
     
  Få nyheder fra centrene, info mm. på Facebook
     
  Følg vores dagligdag med mere på vores blog
     

Misbrugspolitik i virksomheden

 

At have en misbrugspolitik i virksomheden er et godt redskab til at håndtere misbrugsproblemr. Tjele-Majorgården Dare to Care rådgiver omkring udarbejdelse af alkohol-og misbrugspolitik (grafik:Karina Lee Jørgensen)

 
At have en misbrugspolitik i virksomheden er blevet mere og mere almindeligt på danske virksomheder, de fleste steder har det sikkert karakter af en alkoholpolitik, men det giver god mening at få skrevet misbrugspolitik ind også.

 

Det er af betydning for både virksomheden, medarbejderen og for samfundet, at der findes en misbrugspolitik i virksomheden, da enhver mellemstor eller større virksomhed har medarbejdere med et storforbrug eller måske ligefrem afhængighed.

 

Misbrugspolitik i virksomheden har mange fordele

Det har vist sig, at arbejdspladsen i særlig høj grad har succes med at motivere mennesker med alkoholproblemer, problemer med andre rusmidler eller andre former for misbrug til at gennemføre en behandling.

 

 • Kvalitetssikring, kravene til både medarbejdere og ledelse i forhold til blandt andet effektivitet, kvalitet og indtjening er store, og de er uforenelige med tilstedeværelsen af misbrugsproblemer.

 • For meget alkohol, andre rusmidler eller andet misbrug giver højere sygefravær, dårligere kvalitet, flere arbejdsulykker og dårligt image. En klar alkoholpolitik - misbrugspolitik i virksomheden sparer mange udgifter.

 • Frem for at afskedige dygtige og velkvalificere medarbejdere, kan arbejdspladsen være med til at sikre kontinuitet ved at hjælpe medarbejdere med alkoholproblemer.

 • En synlig misbrugspolitik i virksomheden er med til at brande virksomheden som en arbejdsplads, der tager socialt og medmenneskeligt ansvar - Dare to Care.

 

Krav til en god misbrugspolitik i virksomheden

For at være effektiv skal en god alkoholpolitik i virksomheden være aktiv, bevidst og skriftligt formuleret. 

 

 • Medarbejderne skal være helt klar på, hvorfor alkohol, rusmidler eller andet misbrug i det hele taget er uforenelige med arbejde.

 • Når misbrugspolitikken skal udformes er det væsentligt, at alle medarbejdere får gennemdiskuteret deres holdninger, og om der skal være undtagelser, der skal skrives ind (f. eks. runde fødselsdage, jubilæer)

 • En misbrugpolitik skal være aktiv og bevidst for at være effektiv.

 • Det skal være klart formuleret, hvilke hjælpeforanstaltninger virksomheden tilbyder ansatte - behandlingstilbud, hvem, der betaler, frihed til behandling, støtte i behandlingen og i forhold til tilbagevenden til arbejdet,

 • Krav til medarbejdere i forholdt til ædruelighed og arbejdsindsats.

 • Nøglepersonernes pligter, ansvar og opgaver skal være klart definerede.

 

Et hovedformål med misbrugspolitik i virksomheden er, at enhver føler ansvar for at problemer med alkohol eller andre rusmidler ikke kommer til at udvikle sig. Tidlig indgriben betyder færre menneskelige og økonomiske omkostninger for  medarbejderen, familien, kollegerne og arbejdspladsen som helhed.

 

Misbrugspolitik i virksomheden og Dare to Care

Tjele Dare to Care kan tilbyde virksomhederne:

 

 • Konkret hjælp til udarbejdelsen af en misbrugspolitik i virksomheden

 • Foredrag til inspiration om misbrugspolitk og alkoholpolitik

 • Uddannelse af netværksmedarbejdere/nøglepersoner i forhold til virksomhedens misbrugspolitik

 

Vi har mange års erfaring med sparring og rådgivning af en lang række danske virksomheder.