Følg os her:

 

  Få vores nyheder på mail
     
  Få nyheder fra centrene, info mm. på Facebook
     
  Følg vores dagligdag med mere på vores blog
     

Behandlingscenter Tjele - værdier, vision og idé

 

Værdier, vision og idé

 

Værdigrundlag i behandlingen af alkoholmisbrug og medicinafhængighed

Udgangspunktet for Behandlingscenter Tjeles værdigrundlag er et helhedsorienteret syn på det enkelte menneske. Vi betragter hvert enkelt menneske som godt, unikt og med potentiale for forandring.

 

Vores værdigrundlag bygger på værdier som ansvarlighed, ærlighed, rummelighed, respektfuldhed, omsorgsfuldhed, tillidsfuldhed og gensidig forpligtelse.

 

Det værdigrundlag vi, som behandlingssted, gerne vil kendes på, er det samme værdigrundlag, som vi har positive forventninger om, at vores patienter vil forpligte sig på. Vi forventer noget af den enkelte, og den enkelte kan forvente noget af os.

 

  • Professionalisme – enhver kan forvente en professionel behandling, med en høj grad af tværfaglighed baseret på viden og en mangeårig erfaring

  • Kvalitet – enhver kan forvente en behandling med en høj grad af kvalitet. En kvalitet som til stadighed vurderes og evalueres

  • Fortrolighed – enhver kan forvente, at alle informationer der videregives, eller som vi indhenter, under behandlingen bliver behandlet med fortrolighed

  • Respektfuldhed – enhver kan forvente at blive behandlet respektfuldt og at den enkeltes personlige integritet ikke bliver krænket

  • Omsorgsfuldhed – enhver kan forvente at blive behandlet med omsorg, og at den enkeltes evne til udvikling af egenomsorg er et vigtigt element i behandlingen

  • Gennemsigtighed – enhver har mulighed for at få adgang til de notater, rapporter og behandlingsplaner, der udarbejdes om den enkelte under behandlingen

  • Menneskelighed – enhver kan forvente en høj grad af menneskelighed fra de medarbejdere, der er involveret i den enkeltes behandling

     

Behandlingscenter Tjele - Vision og Idé 

Ideen til et behandlingskoncept for Behandlingscenter Tjele opstod tilbage omkring 1990 ud fra det, alkoholbehandlingen i Danmark reelt manglede dengang: Et mere sammenhængende behandlingsforløb, herunder en ordentlig mulighed for afgiftning af alkohol- og medicinafhængige. Samtidig var det nødvendigt at etablere et tilbud om behandling af den afhængiges børn og øvrige nære pårørende.


Den bærende ide var at behandle ud fra et helhedssynspunkt om, at alkoholisme ikke kun er en sygdom hos den afhængige – men hos hele familien. Familiebehandling er et vigtigt led i at ruste de pårørende til at kunne støtte den afhængige og være med til at sikre ham eller hende et godt, ædru liv.
 

Men ét er at give tilbuddet – noget andet er at sikre det indhold, der er nødvendig for en succesfuld behandling. Det kræver stor faglighed, og derfor er opbygning af en stærk, faglig profil blevet et nøglebegreb i visionen for Behandlingscenter Tjele.


Ved hele tiden at styrke de faglige kompetencer og ved konstant at udvide, udvikle og forbedre behandlingsforløbene, har Behandlingscenter Tjele gennem årene gjort sit behandlingskoncept stærkere og stærkere. I dag står Danmarks mest kompetente, tværfaglige team af rådgivere og behandlere bag en helhedsbehandling. En sammenhængende behandling baseret på faglighed - og netop fagligheden har været den røde tråd i en udvikling, der gennem 20 år har ført Behandlingscenter Tjele frem til at være Danmarks suverænt største behandlingscenter for alkohol- og medicinafhængige.

 

Behandlingscenter Tjele - Mål

Størrelse for størrelsens skyld har imidlertid aldrig været et mål for Behandlingscenter Tjele. Men en  vis størrelse og en given volumen er nødvendig for at kunne opretholde et stort og bredt favnende team af specialister. Personalets faglighed skaber så til gengæld basis for at forfølge de mål, Behandlingscenter Tjele har sat sig om hele tiden at udvikle, forfine og målrette den efterhånden berede vifte af behandlingstilbud.


Behandlingscenter Tjele har som mål altid at være Danmarks bedste behandlingstilbud. Vi skal løbende opbygge viden på området og være aktive for at dele ud af den, så vi er med til at løfte niveauet for alkoholbehandling i Danmark.